Skip to content
Menu Login
|
Subscribe (540)429-5555
Call Us Today (540)429-5555

Amazon Gelir Vergisi

Amazon Vergisi


Amazon'da Satış Yapan İşyeri Sahipleri

Dünyanın her yerinden ABD dışındaki satıcılar, Amazon.com aracılığıyla ABD'de mal satmaktadır. Bu ticari faaliyetin ABD vergi sonuçlarıyla ilgili sorular çok yaygındır. Cevap, satıcı statüsüne (bireysel veya ticari) ve ABD ile satıcının mukim olduğu ülke arasındaki Vergi Anlaşması'nın şartlarına bağlıdır.

ABD vergi sonuçları, mukim olmayan satıcının malları aşağıdaki şartlarda satıp satmadığına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir:

 • Bireysel satıcı olarak (NRA-Non-resident alien)
 • Kendi adına kayıtlı bir LLC aracılığıyla
 • ABD dışındaki bir şirket aracılığıyla

Başka bir ayrımda, yabancı satıcılar arasında yapilmaktadır.

 • ABD ile Vergi Anlaşması olan ülkelerde ikamet eden
 • ABD ile vergi anlaşması olmayan ülkelerde ikamet eden

Her bir durum için ABD vergi sonuçlarını gözden geçirelim.

NOT: Satıcı ABD vergi beyannamesini ibraz etmezse, IRS geliri vergilendirebilir ve Amazon tarafından sağlanan satıcı adresine bir vergi faturası gönderebilir.

Satıcı, ABD ile Vergi Anlaşması bulunan bir ülkede ikamet ediyor ise:

ABD ile Vergi Anlaşması olan bir ülkede ikamet eden satıcılar için 3 senaryoyu da ele alalım.

Bireysel Yerleşik olmayan satıcılar,

 • Amazon satış gelirlerinin %30 vergi stopajından muaf tutulmasını sağlamak için "Anlaşma avantajları" icin W8-BEN formunu doldurun (Amazon ücretleri hala geçerlidir)
 • Formu Amazon'a gönderin
 • Satış hacmi eşiğini aşarsa (20 bin dolar ve 200 işlem), Amazon ertesi yıl 1099 bin formu düzeneyebilir.
 • Satıcı, 1040NR formunu IRS'ye ibraz etmelidir, ancak satış geliri vergi anlaşması yoluyla (formun belirli bir çizelgesi aracılığıyla) vergiden muaf olmalıdır. Bu basit değildir ve çoğu profesyonel vergi hazırlayıcısı tarafından gerektiği gibi yapılmaz.
 • Satış hacmi eşiği aşmadıysa ve Amazon 1099-K formunu düzenlemediyse 1040NR formunun doldurulması gerekli değildir.

Amerika Yerleşik olmayan kendi adına kayıtlı ABD LLC aracılığıyla mal satan kişiler,

 • Kendiniz için ITIN (Bireysel Vergi Kimlik Numarası) başvurusu yapın.
 • ABD LLC için EIN talep edin
 • Amazon'nun LLC’ye 1099 sağlaması için W-9 formunu EIN ile doldurun.
 • Amazon, ABD LLC'ye stopaj / withholding uygulamaz
 • ABD LLC'lerin NRA sahiplerinin karmaşık bir dizi ABD raporlama gereksinimleri vardır. Turko Tax&Accounting, bu ve diğer formların hazırlanmasına yardımcı olabilir.
 • Ertesi yıl, satıcı, ABD LLC aracılığıyla elde edilen geliri bildirmek ve gelir muafiyetlerini talep etmek için IRS'ye 1040NR formunu sunmalıdır. Göründüğu gibi basit değildir ve çoğu profesyonel vergi hazırlayıcısı tarafından gerektiği gibi yapılmaz.

ABD ile vergi anlaşması olan ülkede kayıtlı ABD dışındaki şirketler aracılığıyla mal satan yerleşik olmayan yabancılar

• ABD'de iş yapan ABD dışındaki şirketler için EIN talep edin

• Şirket için W8-BEN-E formunu doldurun.

• Amazon satış gelirlerinin vergi stopajından muaf tutulması için şirket için "Anlaşma avantajları" talep edin (Amazon ücretleri hala geçerlidir)

• W8-BEN-E formunu Amazon'a gönderin

• Ertesi yıl, IRS'e ABD dışı şirket için 1120-F formunu beyan edin. Formların doğru bir şekilde hazırlanması ve Antlaşma'nın vergi muafiyetine izin vermesi koşuluyla, ödenmesi gereken ABD vergisi olmayacaktır.

ABD Vergi beyannamesi gereklidir.

Gelir muafiyet için uygunsa ve yedek stopaj yoksa iade neden gereklidir?

Amazon, bireysel ITIN'e veya işletme EIN'ine ödenen geliri IRS'ye bildirdiği için vergi beyannamesi gereklidir. ABD vergilendirmesinden muafiyetin, muafiyetin IRS tarafından onaylanması için vergi beyannamesinde talep edilmesi ve ilgili anlaşma maddesi ile kanıtlanması gerekir.

Satıcı ABD vergi beyannamesini ibraz etmezse, IRS geliri vergilendirebilir ve Amazon tarafından sağlanan satıcı adresine bir vergi faturası gönderebilir.

Satıcı, ABD ile Vergi Anlaşması olmayan bir ülkede ikamet ediyorsa

Satıcı, ABD ile Vergi Anlaşması olmayan bir ülkede ikamet ediyorsa, bireysel satıcılar veya Yerleşik Olmayan Yabancıya ait işletmeler için yukarıda açıklanan prosedürle ilgili adımların aynısını izleyin - ancak anlaşma avantajları geçerli olmayacaktır.

Amazon daha sonra satış gelirlerinden %30 yedek stopaj alacaktır.

Vergi muhtemelen fazla ödendi ise - geri ödeme almak için ABD vergi beyannamesi gereklidir.

Amazon yedek stopaj aldıysa vergi beyannamesi neden gereklidir?

Borçlu olunan gerçek vergi, aynı zamanda brüt satışlara dayanan ve giderler için herhangi bir düzeltme yapılmayan IRS stopaj oranından çok daha düşük olabilir.

Daha ayrıntılı olarak:

• Amazon, brüt satışların %30'unu aldiysa,

• Amazon satıcı ücretleri, kredi kartı işlem ücretleri ve her türlü işletme giderleri (satılan malın maliyeti) için herhangi bir düzenleme yapılmamistir.

• ABD vergi beyannamesi vermek, satıcıların borçlu olduğunuz gerçek vergi miktarını sunma fırsatıdır. Çeşitli işletme giderlerini rapor edebilir ve vergiye tabi doğru miktarda NET işletme geliri bulabilirsiniz - brüt gelirden önemli ölçüde düşüktür.

Bu yıl vergi beyannamenizi hazırlamak için güvenilir bir vergi uzmanına ihtiyacınız varsa, bugün bizi arayın veya aşağıdaki iletişim formunu doldurun.

In This Section

Subscribe to our newsletter to receive news, updates, and valuable tips.

Testimonials


Please call us today at (540)429-5555.


We're here to help you resolve your tax problems and put an end to the misery that the IRS can put you through. Please fill out this form and let us know how we can be of service. We will happily offer you a free consultation to determine how we can best serve you.

Schedule A Consultation